ZERO FORKLARER: Zerorapporten 2023

Norske klimamål: Usannsynlig, men mulig

Innen 2030 skal Norge kutte utslippene med 55 prosent. Hvordan i all verden skal vi rekke det?

Så langt ser det ikke lovende ut.

Regjeringens klimamål er i tråd med Parisavtalen. Der lovet landene å jobbe for å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Motivasjonen burde være sterk nok: Vi må unngå klimakatastrofe.

Så langt ser det ikke lovende ut.

I Zerorapporten 2023 har ZERO sjekket hvordan Norge ligger an med sin del av jobben.

Fasiten er klar: Det går for sakte. Utslippene går ikke ned, og tempoet i omstillingen går ikke opp.

Det er det ingen grunn til.

Så, hva venter vi på? Bedre løsninger? Mer “moden” teknologi?

De grønne løsningene verden trenger, finnes allerede. De blir stadig bedre og billigere. Internasjonalt skjer store ting. EU har forsterket klima- og energipolitikken kraftig. I USA gir the Inflation Reduction Act (IRA) en real vitaminsprøyte til fornybar energi, karbonfangst- og lagring og en rekke andre klimaløsninger. Dette vil øke farta på det grønne skiftet både i og utenfor USA.

Og i Norge? Der har vi en helt egen utfordring. Krig og energikrise har økt etterspørselen etter olje og gass. Globalt går fornybarinvesteringene i taket. Her hjemme er det fossile investeringer som øker. Det gir også mangel på arbeidskraft og kompetanse inn i det grønne skiftet. I tillegg har kostnadsvekst forsinket flere store klimaprosjekter i år, som karbonfangst på Klemetsrud og Equinors havvindprosjekt Trollvind. 

Regjeringen anslår selv at dagens politikk vil kutte utslippene med bare 25 prosent innen 2030. Klimamålet henger i en syltynn tråd.
Er det likevel mulig?

Ja, mener ZERO.

Oddsene er ikke gode. Men klarer Norge å sette i gang en real langspurt i klimapolitikken, kan 2030-målet være innen rekkevidde.

I Zerorapporten 2023 peker vi på en rekke tiltak som til sammen kan kutte utslipp til 23 millioner tonn hvert år frem til 2030.

De tre viktigste er:

1) Industri

Løsning: ZEROs grønne industripakke, en virkemiddelpakke for utslippskutt i industrien. Den kombinerer reguleringer, målrettede subsidier og økt innsats for CO2-fjerning.

2) Transport

Løsning: Forsterket innsats på alle transportområder. Det trengs flere virkemidler både for lastebiler, varebiler, anleggstrafikk og skipsfart.

Vi foreslår flere virkemiddelpakker som kombinerer innkjøpsstøtte, ladeinfrastruktur, avgifter og fordeler for nullutsslippskjøretøy. I maritim sektor trengs også flere virkemidler som sammen med differansekontrakter for hydrogen kan få opp en verdikjede raskt nok. 

3) Petroleum

Løsning: Elektrifisering på norsk sokkel må i større grad skje med havvind produsert av oljeselskapene selv.

Det er ikke mulig å innfri regjeringens klimamål uten elektrifisering av sokkelen. Men mangel på kraft kan også forsinke andre nødvendige klimatiltak. Den tiden har vi ikke nå.

Løsning: Elektrifisering på norsk sokkel må i større grad skje med havvind produsert av oljeselskapene selv.

Det er ikke mulig å innfri regjeringens klimamål uten elektrifisering av sokkelen. Men mangel på kraft kan også forsinke andre nødvendige klimatiltak. Den tiden har vi ikke nå.

"Det er ikke enkelt å løse klimakrisen. Klimamålene krever at politikerne prioriterer klima i alle beslutninger."

Sigrun Aasland

Daglig leder, ZERO

"Det betyr også å ta upopulære valg som kan koste dyrt på kort sikt. En modig klimapolitikk er helt nødvendig om vi skal klare å komme i mål i tide."

I Zerorapporten gir vi oppskriften for å nå målet. Ingrediensene kan byttes ut, men da må de erstattes av noe annet.

For vi kan ikke gjøre mindre enn dette.

Vil du følge med på fremdriften i norsk klimapolitikk? Sjekk ut klimakontrollen.no

Vil du følge med på fremdriften i norsk klimapolitikk? Sjekk ut klimakontrollen.no

I serien «ZERO forklarer» vil vi i ZERO løfte frem viktige klimaløsninger og -tiltak som trengs for å kutte utslipp og nå klimamålene.


Har du innspill eller spørsmål til oss? Send epost til zeroforklarer@zero.no.